Los montos destinados a gastos relativos de Comunicación Social.

 

INFORMACION ACTUALIZADA AL 2DO TRIMESTRE 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACION SOCIAL JULIO-AGOSTO 2016

Comunicacion Social